Najlacnejšie poistenie auta

Chcem uzavrieť online:

S kúpou a vlastníctvom automobilu je spojené aj rozhodovanie majiteľa ako vozidlo optimálne poistiť. Samozrejmosťou a nevyhnutnosťou je uzatvorenie povinného zmluvného poistenia (nazývaného aj PZP či zákonné poistenie), ktoré kryje škody spôsobené iným účastníkom cestnej premávky.

V prípade, že vlastníte "novšie" vozidlo, je vhodné porozmýšľať i nad ďalším poistením vozidla, najmä z dôvodu škody na vlastnom vozidle. V takom prípade je k dispozícii havarijné poistenie, ktoré môže ochrániť pred vandalizmom, krádežou, živelnou udalosťou alebo zrážkou s iným vozidlom či zvieraťom. Dnes má klient na výber rôzne produkty havarijného poistenia s kombináciou rôznych poistných rizík. Tak ako si možno havarijne poistiť vozidlo proti všetkým rizikám (tzv. all-risk), tak i napr. len proti krádeži vozidla v kombinácii s ďalšími rizikami podľa konkrétneho poistného produktu. Havarijné poistenie možno dojednať až pre 12 ročné vozidlá, pri starších vozidlách treba zvážiť, či sa poistenie v konkrétnom prípade ešte vyplatí. Lacnejšie havarijné poistenie možno získať i poistením vozidla na všeobecnú hodnotu vozidla (väčšina poisťovní poisťuje na novú hodnotu vozidla, napriek tomu, že niekoľkoročné auto má už len zlomok z tejto hodnoty).

Hodnota vozidla klesá. Káždým rokom (už v momente kúpy a opustenia nového vozidla z predajne) jeho aktuálna, všeobecná hodnota klesá. V prvých rokoch po kúpe nového vozidla je pokles jeho ceny najrazantnejší. Havarijné poistenie kryje škody na vozidle max. do výšky jeho všeobecnej hodnoty. V prípade totálnej škody poistné plnenie z havarijného poistenia môže nemilo prekvapiť nejedného majiteľa vozidla. Ochrániť vašu investíciu do kúpy vozidla možno tzv. GAP poistením (poistenie finančnej straty), ktoré vykryje rozdiel medzi obstarávacou (kúpnou) cenou vozidla a poistným plnením z havarijného poistenia (max. všeobecná hodnota vozidla v čase poistnej udalosti).

Veľa jazdíte? Viete o úrazovom poistení osôb prepravovaných v motorovom vozidle? Poistenie sedadiel - rôzne varianty  úrazového poistenia, vysoké poistné krytie za pár eur ročne!

Nechce vám poisťovňa vyplatiť alebo kráti poistné plnenie? Zvýšila vám poistné? Spôsobili ste nehodu a ... Dali ste svoje auto do servisu a máte s vozidlom ešte viac starostí ako pred tým? Čo tak uzavrieť poistenie právnej ochrany, ktoré vám zabezpečí právne poradenstvo, okamžité telefonické tlmočenie pri jednaní s políciou, zastupovanie v súdnom a mimosúdnom konaní, úhradu správnych a súdnych poplatkov a výdavkov, zloženie kaucie...